Dosyalar

Yıl Dosya Adı İndir
  2015   GENEL KURUL VEKALETNAME ÖRNEĞİ
  2015   DEGERLENDIRME RAPORU
  2015   AYRILMA HAKKI İÇİN TEKLİF EDİLECEK 1 PAY İÇİN ALIM FİYATI
  2012   2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
  2010   2010 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
  2010   2010 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
  2010   2010 Yılı Genel Kurul Gündem
  2010   2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu 13.05.2011
  2010   2010 Yılı Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı
  2010   2010 Yılı Olağan Genel kurul Toplantı Tutanağı 01
  2010   2010 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
  2010   2010 Yılı Genel Kurul Hazirun Cetveli
  2014   Olağan Genel Kurul Davetiyesi
  2015   Genel Kurul Davetiyesi
  2015   2014 Ertelenmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı